четвъртък, 28 септември 2017 г.

Децата и средствата за масова комуникация


Aнализ на въздействието на телевизията върху децата от предучилищна възраст показва, че голяма част от ежедневието на децата минава пред телевизора или компютъра, а всякакви други занимания, хобита, творчество са оставени настрана. Това показва голямата роля на новите технологии и телевизията в живота на съвременните деца.В действителност неподготвеността за потапяне в новите технологии може да доведе до отрицателни процеси при развитието на децата. Първите години от живота на човека са най - важни, тъй като тогава в голяма част се формира човешкият интелект, поставят се основите на възпитанието. В този момент чрез комуникация, игра може да се постигнат добри резултати, стига да се знаят мярката и похватите.Поради това трябва да се обърне особено внимание на ролята на масовите комуникации при възпитанието на децата, на влиянието им върху детската психика и личност като цяло. Ако децата в първите си години са получили позитивни усещания, интелектуални стимули, удоволствия и забавления, които да станат причина за мотивация за овладяване на определени норми и начини на поведение, то големият бум на телевизията и интернет няма да повлияе в такава степен на тяхното развитие.Ако в друга епоха източник за задоволяване на тези потребности са били семейство, училище, по-късно във формирането на светогледа им се появява и книгата. И допреди появата на телевизията и видео игрите, интернет, книгата е имала изключително въздействие върху детския мироглед, фантазия, себепознаване. То с навлизането на масовите медии, обществото (училище, семейство) е поставено пред предизвикателството да се съобрази с новостите, които навлизат като познания сред децата и да поддържа едно адекватно ниво. Ролята на семейството във възпитанието отстъпва място на медиите и контрола върху въздействието, което то се опитва да упражни, намалява.Въпреки, че има имного преимущества, които ни предлага телевизията и видео-игрите, като образователни програми и обучение в ранна детска възраст, като възможност да се учи език по интересен и забавен начин, то в същото време, ако децата прекарват повече от 3-4 часа на ден пред телевизора са по-склонни да страдат от наднормено тегло. Ако гледат насилствени сцени по телевизията са по-склонни да проявят агресия и да изпитват страх, че нещо може да им се случи. Могат да станат по-безчувствени към насилието, да свикнат с нагласата, че може да получаваш каквото искаш чрез насилие, тъй като то е представено по доста забавен начин.Вследствие на липсата на детски предавания с ясната цел да възпитават и интегрират децата, те стават зрители на предавания, които не са предназначени за тях. Стават жертва на послания, несъобразени с тях. Поради своята незрялост децата лесно пренасят екранния образ е ежедневието си без да разберат последствията до които  може да доведе това.В много от сцените с насилие главни герои са „добрите”, а децата искат да им подражават. И дори да ги учим, че да удариш някого не е хубаво, телевизията казва, че това е ‘ОК’ , стига да си от добрите. А това противоречие обрърква децата и те не могат да направят разлика между правилното и грешното. Не  могат да направят разлика и между реално и фантазия в тази  възраст, вследствие на което се стига до проблеми с поведението на детето, кошмари или трудно заспиване.А какво да кажем за примамливите реклами, с които са затрупани и от тях всичко изглежда съвършено и те искат да имат.Не можем да пренебрегнем и връзката между гледане на телевизия, седене пред компютър и здравословните проблеми при децата в днешно време. Докато гледат и играят, те са неадекватни и са склонни да се хранят с най-различни неща (чипсове, снаксове, газирани напитки), а в същото време спортните площадки, зали, игрища са празни и плодовете и зеленчуците не са така желани.Въпреки тази визия и все по належащата нужда от използване на масовите комуникации в ежедневието ни, ако в семейството на едно дете царят отношения на разбирателство, има силни авторитети, ако му се отделя достатъчно време за контакт с близките, време за игра с връстници, време за запознаване с околния сват, с книгите, то детето в много по-голяма степен ще съумее да се „откъсне” от телевизията и видео-игрите и да ги използва по-малко в ежедневието си. Следствие на това критерия на това дете относно избора и оценяването на нещата, които му предлага телевизията би  бил много по-висок и интелигентен. Особено важен е той при използването на Интернет, тъй като начините на въздействие на Интернет върху децата са по-големи. Там те могат да намерят всичко – информация, хора, с които без притеснение да споделят по-атрактивна форма. В Интернет те си създават общества и участват активно в подбора на това какво да четат, гледат, слушат и пишат.Тук си задаваме въпроса трябва ли да има контрол, забрани от страна на семейството. Разбира се крехката детска психика трябва да бъде опазена от информационна претовареност и опасното съдържание. Но това не бива да става с тотални ограничения, а по-скоро да се формират у децата навици да анализират, а не да приемат всичко на доверие, да бъдат критични, за да могат да устоят на въздействието на масовите комуникации. Усилията на всички (семейство, учители) е нужно да бъдат насочени към това да подготвим децата за живота в обществото, в което масово навлизат комуникации и Интернет, да бъдем близо до тях, да ги познаваме и разбираме.