сряда, 16 септември 2015 г.

Как да съхраните данните си на вашите USB Flash Drive устройства?Флаш паметите са изключително популярени устройства за съхранение и пренос на данни (снимки, музика, видео, документи и други). Те са малки, относително надеждни, лесни за пренос и съхранение, лесни за работа, съвместими с широк кръг устройства. Всичко това важи в пълна сила както за USB Flash Drive устройствата, така и за различните по вид и обем карти с памет. Потребителите постоянно ги включват и изключват, извличат информация от тях, копират, дори често пъти обработват своите данни директно от флаш устройствата. Всичко това е напълно нормално, но за да защитите вашата информация от повреда и/или напълна загуба трябва да спазвате едно основно правило:
Изключвайте вашето USB Flash Drive устройство и карта памет от компютъра, лаптопа или друго устройство само след като е ПРЕУСТАНОВЕН трансфера на данни!
Безопасно премахване на USB Flash Drive
С други думи изчакайте копирането на информация от и/или към устройството да приключи и след това го изключете от порта или слота, ако говорим за карта с памет. Ако обработвате документ директно на флаш устройството, запазете го и го затворете преди да изключите USB Flash Drive устройството или картата памет.


Обърнете внимание на вашето USB Flash Drive устройство. В повечето модели има вграден светлинен индикатор, който примигва когато тече операция по съхранение, копиране, изтриване или изобщо някакъв трансфер на данни от и към паметта. Винаги изчаквайте да престане това мигане и след това изключете вашето флаш устройство. Потребителите на операционна система Microsoft Windows е хубаво да използват опцията Safely remove hardware или Безопасно премахване на хардуер, която се извиква от малка иконка заредена до часовника в лентата със задачи. Щраквайки върху нея може да изберете опцията за безопасно спиране и изваждане на вашето USB Flash Drive устройство или карта памет. След потвърждение от страна на Windows може да сте сигурни, че премахването на устройството няма да повреди данните. Приложението няма да разреши премахване ако в момента тече трансфер на данни или има програма, която работи с файлове от вашата флаш памет или карта памет. Аналогично потребителите на операционни системи Linux биха могли да използват функцията Unmount или Разкачане, с която да преустановят връзката на системата с USB Flash Drive устройството или картата памет.
Ако се е случило най-лошото и вашите файлове са повредени или загубени може да се възстановят. Потърсете ни! Услугата не е гарантирана, но в повечето случай, когато няма физическа увреда на самата флаш памет или карта памет, може да се възстановят голяма част или дори всички загубени или повредени данни.
За повече информация може да се обадите на телефон 0895 238 724.